Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezinárodní obchod. Protekcionismus

Mezinárodní obchod. Protekcionismus:

NX:
Čisté vývozy NX jsou definovány jako vývozy X minus dovozy M. Celkové domácí výdaje se rovnají spotřebě plus domácí investice plus vládní nákupy. Tyto výdaje se budou lišit od GNP. Určitá část domácích výdajů bude vynaložena na nákup statků v zahraničí a jistá část domácích výrobků se prodá do zahraničí. Rozdíl mezi národním produktem a domácími výdaji se rovná čistým vývozům. Chceme-li vypočítat celkovou poptávku po výrobcích dané země, musí do ní zahrnout domácí i zahraniční poptávku po výrobcích dané země. --- AD = GNP = C+I+G+NX
Faktory ovlivňující čisté vývozy - Nákupy zahraničního zboží jsou přímo závislé na důchodu a produktu dané země. Tedy poroste-li GNP dané země budou mít dovozy tendenci růst ještě rychleji. Volba mezi domácími a zahraničními statky je dále závislá na jejich cenách. Nákupy tedy závisí na relativních cenách daných výrobků. Vývozy jsou zrcadlovým obrazem dovozů, protože vývozy jedné země jsou dovozem v druhé zemi, tudíž se v té druhé zemi chovají stejně jako u nás dovozy.
Účinek obchodu na GNP - Vývozy statků jsou závislé na důchodech v zemi, kam chceme naše zboží vyvážet ( jedná se o vnější faktor) a na cenách a měnových kurzech. Rovnovážný stav nastává v průsečíku přímky celkových výdajů s osou kvadrantu, to jest s osou 45°.

mpm:
Mezní sklon k dovozu je přírůstek dovozů odpovídající přírůstku GNP o jeden dolar.

Multiplikátor otevřené ekonomiky:
Multiplikační efekt otevřené ekonomiky je poněkud nižší než multiplikační efekt uzavřené ekonomiky, protože v otevřené ekonomice část přírůstku důchodu uniká do zahraničí, to jest do výdajů na dovozy. mult. = 1 / (mps+mpm). Rozbor multiplikátoru otevřené ekonomiky lze také aplikovat na města a venkov. Tento únik části důchodu do výdajů na dovozy mění sklon výdajové přímky.

Žádné komentáře:

Okomentovat