Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Determinanty investic

Determinanty investic:
Příjmy - investice závisí na příjmech, které budou generovány stavem celkové hospodářské aktivity.
Náklady - investiční náklady jsou v poněkud jiném, složitějším postavení, protože investiční statky se většinou nakupují s vypůjčenými fondy a investiční statky mají delší životnost. Do investičních nákladů se tedy musí započítávat i úroková sazba, která určuje cenu vypůjčeného kapitálu.
Očekávání - hraje roli, protože investice jsou rizikem z hlediska budoucnosti. Pokud mají firmy obavu z budoucího vývoje ekonomiky, poklesne zájem o nejisté investice.
Firmy investují, aby realizovaly zisk. Protože kapitálové statky mají dlouhou životnost, investiční rozhodování závisí na:
- úrokové sazbě a daních, které ovlivňují investiční náklady
- na poptávce po výstupu, vyráběném pomocí nových investic
- na očekáváních podnikatelů, jaká bude hospodářská situace
Vlády ovlivňují investice prostřednictvím aktivní monetární politiky, daňových programů a obecného zaměřením mikroekonomických politik:
- pokud bude chtít CEB zvýšit investice pak toho docílí tak, že sníží úrokovou sazbu, a tím zlevní věry pro domácnosti a firmy.
- změny, daní ze zisků nebo daňových předpisů, které přímo působí na investice, mohou přímo ovlivnit podnikové investice.
- u mikroekonomické politiky se jedná např. o různá ekologická omezení, či zestátňování.

Žádné komentáře:

Okomentovat