Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopson, Oligopol

Monopson:
Monopson představuje trh na němž je jeden kupující. Síla monopsonu je ve schopnosti kupujícího ovlivnit cenu ve svůj prospěch. Dovoluje kupujícím kupovat za nižší cenu než by tomu bylo v podmínkách dokonalé konkurence.

Oligopol:
Oligopol je tržní struktura, která v praxi naprosto převažuje. Rysy:
- existence několika firem v odvětví
- zpravidla diferencovaný produkt
- bariéry vstupu. Každá firma je natolik silná, že může stanovit cenu vyšší než MC.
Určení rovnovážného množství je obtížnější než u monopolu, protože v konkurenci několika firem, z nichž každá vyrábí značnou část produkce odvětví, musí každá z nich zvažovat možné reakce a kroky ostatních firem. Chováni firem v oligopolu je ovlivněno vzájemnou závislostí.
Smluvní oligopol - vzniká v situaci, kde několik firem, které prodávají stejné produkty za přibližně stejné ceny, dojdou k závěru, že je pro ně výhodnější zvyšovat zisk zvyšováním cen nebo rozdělením trhu. Uzavřou proto dohodu o stanovení monopolní ceny, o tržním podílu ... . Každá firma se pak ve vymezeném rámci chová jako monopol ( viz graf).
Oligopol s dominantní firmou - vzniká tam, kde je pro silnou firmu výhodné přenechat část trhu slabším firmám. V rámci větší části trhu, kterou si firma ponechá, se pak chová jako monopol. nabídka slabších firem je tvořena horizontální vzdáleností mezi trží poptávkovou křivkou a křivkou po produkci dominantní firmy ( viz graf). Bod rovnováhy dominantní firmy je v MR = MC. Menší firmy v odvětví respektují cenu danou dominantní firmou, a proto jsou jejich nákladové podmínky ve srovnání s dominantní firmou horší. používá se pojem cenové vůdcovství.

Žádné komentáře:

Okomentovat