Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Monopolní síla

Monopolní síla.
antimonopolní zákonodárství (zákazy fůzí, dumpingu, jednání omezujícího konkurenci či volný vstup do odvětví), cenové regulace (určení maximální ceny nebo jejího max. % růstu, omezení ceny na základě porovnání s náklady monopolní firmy (např. P=AC),
Problematika externalit a její řešení.
externality –vedlejší nechtěné efekty výroby (kladné – včely pro sadaře, záporné – znečištění – někdo musí koupit čističku, vznikají mu náklady). Pokud je vlastník identifikován, může být cílem zdanění nebo dotace, podle charakteru externality, kterou produkuje. Zdanění exernalit zvýší MC na úroveň SMC(společenských mezních nákladů) – dojde k zvýš. ceny a sníž. nabíz. množství (zvýš. sklonu MC). V příp. kladných externalit poskytnutá dotace sníží MC, společenský mezní užitek je vyšší než poptáv. množ. Problémy: jak určit výši dotace, kdo ji bude hradit.

Žádné komentáře:

Okomentovat