Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hlavní funkce vlády

Hlavní funkce vlády.
mikroekonomická politika – opatření usilující o omezení důsledků tržních selhání, přerozdělovací procesy, zajišťování určitých veřejných statků. Omezení tržních selhání – nedokonalé konkurence (zákony, cenová regulace), externalit (přesné vymezení vlastnických práv-definování původce a příjemce externalit-kompenzace) a možnost zdanění zápor. externalit, dotace kladných ext., asymetrické informace(podpora volného šíření informací, poskytování informací, zkušebny).
Zásahy vlády do dílčích trhů (do trhů finální produkce, do trhu práce).
vláda realizuje různé výdaje – vládní nákupy, investice – mění se tak ceny a struktura poptávky na jednotlivých dílčích trzích, na trhu práce se především snaží zajistit vysokou zaměstnanost – státní aparát – byrokracie,armáda,policie, tvorba společensky prospěšných míst – dotovaných. Stát může ve svých zásazích selhávat – má neúplné, nepřesné informace, opatření mají výrazná časová zpoždění – to vše může mít na ekon. rovnováhu nepříznivý vliv.

Žádné komentáře:

Okomentovat