Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů.
na trzích výr. faktorů se nabízejí a poptávají výrobní faktory. Těmi jsou práce, půda, kapitál. Nabídku výr. faktorů zde tvoří domácnosti a poptávající stranou jsou firmy. Firmy poptávají takovou kombinaci VF, která jim umožňuje maximalizovat zisk. Poptávka po výrobních faktorech není poptávkou přímou nebo konečnou, ale poptávkou odvozenou – je odvozená od poptávky po zboží, na jehož výrobu se faktor používá. Firmy poptávají výrobní faktor jen z toho důvodu, že díky němu chtějí vyrobit zboží. Firma se tedy rozhoduje jednak – jak velký výstup vyrobit, a jednak jakou kombinaci a množství VF k tomu použít. Rozhodnutí závisí na poptávce po produkci firmy.
Nabídka výr. faktorů je specifická tím, že vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé (resp. domácnosti), tzn. že se řídí snahou maximalizovat užitek. V případě výrobního faktoru práce užitek domácnosti podmiňují jak příjmové, tak nepeněžní aspekty zaměstnání. (Zaměstnání, které je nebezpečné, vyčerpávající, spojené s nečistým prostředím či malou prestiží je obecně méně přitažlivé, než zaměstnání s opačnými charakteristikami.) Rozlišujeme mezi nabídkou faktoru celé ekonomice a nabídkou jednotlivé firmě.
Trh VF: vertikální osa PF , horizont. osa F, křivka S rostoucí, křivka D klesající, bod E na úrovni PF* (rovnovážná cena f.) a F* (rovnovážné množ. fakt).

Žádné komentáře:

Okomentovat