Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění
Místní příslušnou předkládání žádosti o živnostenské oprávnění je odlišná u fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba předkládá žádost v místě podnikání. Právnická osoba v sídle podnikatele.

Živnostenský rejstřík
Je přehled živností v daném územním obvodě. Jsou v něm obsaženy všechny údaje ze živnostenského oprávnění.

Organizace živnostenské správy
- živnostenský úřad ČR
- okresní a obecní živnostenské úřady
K živnostenské samosprávě patří hospodářská komora a živnostenská společenstva.

Obchodní společnosti
- právnické osoby za účelem založení
- formy obchodních společností:
1) společnosti osobní
a) Veřejná obchodní společnost
b) Komanditní společnost
2) společnosti kapitálové
a) Společnost s ručením omezeným
b) Akciová společnost

Žádné komentáře:

Okomentovat