Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SDRUŽENÍ, SPOLEČNÝ PODNIK – JOINT VENTURES, HOLDING

SDRUŽENÍ
= konsorcium
- není zapsáno v obchodním rejstříku
- několik osob se sdruží k provedení nějakého obchodu, činnosti
- je to dočasný podnikatelský subjekt, funguje omezenou dobu
- vzniká smlouva o sdružení
- zřizuje se k financování velkých akcií (výstavba nák. centra)

SPOLEČNÝ PODNIK – JOINT VENTURES společný podnik s domácím a zahr. kapitálem
= podnik se zahraniční majetkovou účastí
- dochází ke spojení našeho a zahraničního kapitálu na základě vzájemné výhodnosti
- výhoda: pro zahr. partnera – tuzemský partner zná lépe tuzemské podmínky, je tu levná pracovní síla
- výhoda: pro tuzemského partnera – získává od zahra. partnera kapitál, know how, více pracovních míst
- zahr. partner může vyvést svůj zisk do zahraničí
- podnik působí na území ČR, podléhá našim zákonům

HOLDING typ akciové společnosti, ve které vlastníci rozhodujícího podílu akcií (kontrolního balíku) společnost plně kontrolují a přímo ji spravují. Holdingová společnost.
- představuje kapitálovou účast s cílem ovládnutí společnosti
- centrálami jsou většinou banky
- setkáváme se zde s mateřskou a dceřinnou společností
- mateřská ovládá dceřinou spol tím, že vlastní většinu akcií

Žádné komentáře:

Okomentovat