Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pracovní poměr

Pracovní poměr
Je nejvýznamnější pracovně – právní vztah, zakládaný obvykle pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Druhy pracovních poměrů:
1) podle délky pracovní doby – plná pracovní doba
- kratší pracovní doba
2) podle doby ukončení pracovního poměru – na dobu určitou
- na dobu neurčitou
3) podle vzájemných vztahů dvou nebo více prac. poměrů jednoho zaměstnance
- hlavní pracovní poměr
- vedlejší pracovní poměr
- souběžné prac. poměry(uklízečky)
účastníci pracovně právních vztahů
zaměstnavatel (může být každá osoba, která má právní subjektivitu)
- osoby právnické (organizace)
- osoby fyzické – podnikatel
- nepodnikatel (hospodyně, au-pair)
Každý zaměstnavatel může zaměstnávat neomezený počet zaměstnanců.
zaměstnanec (může být osoba, která je právně – právně způsobilá fyzická osoba)

Žádné komentáře:

Okomentovat