Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Akciová společnost

AUDIT – podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy z různých hledisek.
A. s. lze vytvořit bez výzvy sepsání akcií, kdy zakladatelé se ve smlouvě dohodnou, že spolu zakládané jmění sami nebo může na základě výzvy k spisování akcií.
- uzavření zákl. smlouvy
- upisování akcií
- ustavující valná hromada, která rozhodne o založení společnosti
- dnem zápisu do obchodního rejstříku se A.s. stává právním subjektem

Akcie jsou vydány akcionáři ve formě zatimního listu při úpisu akcií. Akcie se splácejí postupně 10 % při úpisu, 20 % před ustavující valnou hromadou a zbytek postupně do jednoho roku.

Orgány akciové společnosti
Valná hromada – nejvyšší orgán A. s., do její působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady. Rozhoduje o zrušení společnosti, o rozdělení zisku.
Představenstvo – statutární orgán, má nejméně tři členy, ze svého středu volí předsedu a zastupuje společnost vůči svému okolí a řídí organizaci práce.
Dozorčí rada – nejvyšším kontrolním orgánem a dohlíží na činnost představenstva. Jsou nejméně tři a člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva.

Žádné komentáře:

Okomentovat