Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Odbytová činnost podniku

Právní posouzení jakosti výrobku
a) výrobek posuzujeme podle ČSN (české státní normy) = musí s ní být v souladu
b) obvyklé vlastnosti výrobku (pokud není stanovena ČSN, posuzuje se podle obvyklých vlastností (jestli je výrobek schopen splnit účel, za kterým je vyroben), např. vyhřívání atd…
c) kompletnost = bývá často uvedena ve smlouvě. Kompletním výrobkem se rozumí např. výrobek s technickými údaji a návodem
d) správné označení výrobku (výrobní značka, ochranná známka)
e) bez právních vad = tzn. nesmí být zatížen právem třetí osoby, neměl by už být prodán
Odbyt se člení na:
1) prodej
2) skladování

Průzkum trhu
1. „od stolu“ – dělá se na základě šetření statistického úřadu, který poskytuje informace, státní kontrolní ústav, banky, hospodářská komora, vnitřní doklady.
2. „v terénu“ – zaměřuje se na zákazníky, zboží, konkurenci.

Nástroje propagace
Slogan – heslo nebo motto, které je součástí reklamního prostředku, ať již ve formě písemné nebo akustické, měl by být jednoduchý, vtipný a snadno zapamatovatelný.

Nástroje propagace:
- Reklama
- Publicita
- Podpora prodeje
- Osobní prodej

Žádné komentáře:

Okomentovat