Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Družstvo

Družstvo
Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně pět členů nebo nejméně dvě právnické osoby. Je právnickou osobou a za porušení závazku odpovídá celým svým majetkem. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k nimž se členové zavázaly. Minimum je 50 000.
Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva:
a) určuje se zapisovaný základní kapitál
b) schvalují se stanovy
c) volí představenstvo
d) volí kontrolní komise

Družstva nevytvářejí rezervní fond, ale tzv. nedělitelný fond, který se vytváří při vzniku družstva nejméně ve výši 10 % zapsaného základního kapitálu a je doplňován 10 % z čistého zisku až dosáhne 50 % zapsaného základního kapitálu.

Žádné komentáře:

Okomentovat