Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.

Společnost s ručeným omezeným – S. r. o.
Společnost, jejíž základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady společníků. Společnost může být založena i jednou osobou. Může mít maximálně 50 společníků.

Majetkové otázky
a) ručení
b) základní jmění: max. 200 000 Kč
c) vklad společníka: max. 20 000 Kč
d) rezervní fond: poprvé v roce 10 % z čistého zisku, ne více než 5 % základního jmění, v dalších letech max. 5 % z čistého a max. 10 % základního jmění
e) rozdělení zisku

Valná hromada – shromáždění všech společníků, nejvyšší orgán – 1 hlas na 1 000 Kč vkladu.
Jednatelé – jeden nebo více jednatelů, statutárním orgánem.
Dozorčí rada – dohlíží a kontroluje.

Žádné komentáře:

Okomentovat