Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Totální výrobek

Totální výrobek
Design – můžeme charakterizovat jako rysy odrážející se zejména v principu konstrukce, barvě, tvaru, výběru materiálu. Jeho úkolem je zajistit soulad funkčních a vzhledových charakteristik výrobku.
Styl – představuje kombinaci linií, tvarů a forem výrobku. Všeobecně přijatelný styl se nazývá móda.
Kvalita – ve smyslu přání odběratele znamená individuální požadavky na vlastnosti výrobku, lze je vymezit v různých druzích obchodních smluv (např. smlouva o dílo, kupní smlouva).
Kvalita ve smyslu právním zajišťuje soulad s právními předpisy, ke kterým patří technickohospodářské normy.

Obchodně technické služby – OTS – 3.vrstva totálního výrobku
1. Prodejní služby – dodávka
a) při výběru a uskutečňování dodávky - poradenská služba, jakou značku
b) při užívání výrobku - vyzkoušení
- funkce, teletext
- barva
2. Instalace
- vyzkoušení, zapojení
3. Záruka
- odpovědnost za vady: v době prodeje
- záruky: po převzetí zboží
4. Úvěr

Žádné komentáře:

Okomentovat