Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zánik pracovního poměru

Zánik pracovního poměru

1) Právním úkonem
a) okamžitým zrušením pracovního poměru
- po hrubém porušení pracovně – právních vztahů, odsouzení za úmyslný trestný čin
- zaměstnanec může zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15ti dnů po uplynutí její splatnosti. Nebo podle lékařského posudku dále nemůže vykonávat tuto práci a nebyl do 15 dnů převeden na jiné pracoviště.
- dává se výjimečně, vždy písemně, musí být doručeno
- Zaměstnanec, který zrušil PP má nárok na náhradu mzdy.
b) dohodou (dvoustranná)
- je písemná
- pokud o to zaměstnanec požádá, musí v ní být uvedeny i důvody
- prac. poměr končí dohodnutým dnem
c) výpovědí (jednostranná)
- musí být dána písemně, musí být doručena druhému účastníkovi jinak je neplatná
- dá ji zaměstnanec nebo zaměstnavatel
- zaměstnanec nemusí uvést důvod, zaměstnavatel musí udávat důvody – musí souhlasit se Zákoníkem práce např. porušování prac. kázně, nadbytečnost…
- pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby
- výpovědní lhůta – 2 měsíce, při nadbytečnosti 3 měsíce
- začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi
d) zrušením ve zkušební době – písemně, může uskutečnit zaměstnavatel i zaměstnanec bez uvedení důvodů, ale min. 3 dny před ukončením

Žádné komentáře:

Okomentovat