Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cesty prodeje (place)

Cesty prodeje (place)
Prodejní cesta představuje souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce k zákazníkovi. Prodejní cesta funguje jako systém, který umožňuje plynulý fyzický tok zboží, jeho vlastnických práv, informací, stimulování prodeje a plateb za zboží. K jeho významným funkcím patří také, že přetváří výrobní sortiment na sortiment obchodní.
Prodejní cesty mohou být:
- přímé
- nepřímé
Přímý prodej: má dvě formy
a) zákazníkovi
b) nejčastěji do maloobchodní prodejny

Nepřímý prodej: uskutečňuje se prostřednictvím velkoobchodu

1) Tradiční velkoobchodní podniky
Velkoobchod – funkce – skladování, prodej, průzkum trhu
- překlenuje časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou
- vytváří zásoby, které jsou nutné k pružnému zásobování odběratelů
- poskytuje obchodní úvěr, který vytváří podmínky pro větší prodej zboží
- podílí se na stimulaci prodeje jednotlivými nástroji propagačního mixu
- dopravní služby, obchodně technické služby

2) Velkoobchodní podniky s omezenými funkcemi
(služby – doprava, skladování)

3) Pojizdný velkoobchodník
(Nabízí zboží maloobchodníkům přímo ze svého nákladního automobilu – textil, květiny, galanterie, ryby)

4) Agenti a komisionáři
(Jsou velkoobchodníky, kteří nepřebírají zboží do svého vlastnictví, jejich funkcí je pouze zprostředkovat nákup a prodej určitého zboží, za službu si účtují dohodnutý procentní podíl z tržby, tzv. provizi)

5) Zaplať hotově a odvez
Zaměřuje se na drobné podnikatele. Nákup se uskutečňuje pouze při platbě v hotovosti a maloobchodník si zabezpečuje dopravu sám.
Drop skipper – nakupuje a prodává zboží, které však neskladuje, většinou se jedná o uhlí, dřevo, stavební materiál s nízkou cenou za jednotku. Stává se vlastníkem zboží a přebírá za něj riziko.

Žádné komentáře:

Okomentovat