Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík
Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů. Obchodní rejstřík je veden soudem k tomu určeným (rejstříkovým soudem).
Statutární orgán – orgán, který může jménem podniku jednat ve všech věcech (jednatel, ředitel – jednotlivec; správní rada, představenstvo – kolektivní orgán).
Prokurista – může jednat ve všech věcech kromě zcizování majetku a zatěžování nemovitostí (obchodní zmocněnec).
Do obchodní rejstříku se zapisují tyto údaje:
a) obchodní jméno, sídlo
b) identifikační číslo
c) předmět podnikání (činnosti)
d) právní forma právnické osoby
e) označení
f) jméno prokuristy a jeho bydliště
g) další skutečnosti, které již se liší podle jednotlivých forem podniků

Cíle podnikání
Dosahování zisku, dobrá finanční situace spojená s dlouhou ziskovostí.
Požadavek dlouhodobé ziskovosti je nutno nadřadit požadavkům krátkodobé ziskovosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat