Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Řízení podniku:

Řízení podniku:
= usměrňování všech prvků a činností určité soustavy k dosahování stanoveného cíle
(prvky – viz. nahoře) činnosti: nákup a prodej majetku, placení mezd, výroba …
soustava = podnik

složky řízení
1) plánování – dlouhodobé(strategické) a krátkodobé (operativní)
2) organizování – jednotlivých prvků v soustavě, snažíme se, abychom dosáhli minimálních nákladů, času a úsilí (př. postavení strojů v halách)
3) vedení lidí – přikazování, výchova, motivování (hmotná - penězi, nehmotná – pochvaly a tresty)
4) kontrola – efektivnost použitých metod ovlivní mé budoucí výsledky

složka řízená a složka řídící
složka řídící: působí na složku řízenou
jsou mezi nimi vazby: přímá (vedoucí pracovník uděluje úkoly podřízeným)
nepřímá (řízená složka informuje, zda byl úkol splněn či proč nebyl)
Vazby fungují pomocí informací a ty jsou buď ústní nebo písemné.

Žádné komentáře:

Okomentovat