Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vytvoření obchodní společnosti

Vytvoření obchodní společnosti

Probíhá dvěma fázemi:
a) založení
b) vznik

Majetkové otázky obchodní společnosti
- základní jmění: je peněžité vyjádření souhrnu vkladů
- vklad společníka: je souhrn peněžitých prostředků
- podíl: je míra účasti společníka na jména společnosti
- rezervní fond: je vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti
- ručení společníka: je právní vztah, který vzniká ze zákona

Obchodní společnost
Obchodní společnosti se zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Na základě společenské smlouvy vzniká Veřejná obchodní společnost, S. r. o., A. s. Pravost podpisů zakladatelů musí být ověřena. Společnost může založit i jediný zakladatel, pak společenskou smlouvou nahrazuje zakladatelská listina (S. r. o.), vyhotovená ve formě notářského zápisu. Jeden společník může založit A. s. na základě zakladatelské listiny, více společníků může založit A. s. na základě zakladatelské smlouvy. Návrh na zápis do obchodního rejstříku společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského, či jiného podnikatelského oprávnění.

Žádné komentáře:

Okomentovat