Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cena (prize)

Cena (prize)
Peněžní vyjádření hodnoty zboží.
Ceny
a) volné (smluvní) – volnost prodávajícího cenu stanovit
b) regulované – v případě, že by volné ceny byly v rozporu s vládní politikou, lze použít tyto ceny (regulační) – stanoví je někdo jiný, např. ministerstvo

Cenová tvorba
- věku zákazníka (vstupenky, jízdenky,…)
- času prodeje (zájezdy, v obchodech, telefon, internet, noviny,…)
- místa prodeje
- množství prodeje
- pohotovosti při placení

Základní metody cenové tvorby
- kalkulační metoda
- metoda cenového porovnání (s konkurencí)
Kalkulace – metoda stanovení nákladů na jednu stanovenou kalkulační jednici (1 m, 1 kg, 1 ks, 1 hod.)
kalkulační metoda:
přímé náklady, materiálové, mzdové, ostatní
+ režie výrobní
- vlastní náklady výroby
+ režie správní
- vlastní náklady výkonu
+ režie zásobovací, odbytová
- úplné vlastní náklady výkonu
+ zisk
- prodejní cena bez DPH
+ DPH
- prodejní cena s DPH

Žádné komentáře:

Okomentovat