Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Práva společníků

Práva společníků
a) práva majetková – právo na podíl na zisku
- právo na podíl na likvidačním zůstatku
b) práva správní

Veřejná obchodní společnost V. O. S.
Je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem.
Základní kapitál je nepovinný, tudíž i vklad společníka je nepovinný. Rozdělování zisku rovným dílem. Statutárním orgánem jsou všichni společníci.

Komanditní společnost
Je to taková společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Základní kapitál není povinný. Vklad společníka je povinný jen u komanditisty (min. 5 000 Kč). Vklad je povinen splatit ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Dále je komandista oprávněn nahlížet do účetních knih a dokladů, kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora. Rezervní fond není povinný. Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanovený ve společenské smlouvě.
AUDITOR: (byl) kdysi přísedící u vojenského soudu

Žádné komentáře:

Okomentovat