Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evidence zásob

Evidence zásob

Doklady vystavené dodavatelem:
• DODACÍ LIST : slouží ke kontrole při přejímce zboží od dodavatele k odběrateli
• FAKTURA (DAŇOVÝ DOKLAD) : - slouží jako doklad pro placení a zúčtování daně z přidané hodnoty a pro zanesení do účetnictví
- je podkladem pro zaplacení dodávek, které se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím úhrady našeho účtu

Doklady vystavené odběratelem:
• PŘÍJEMKA : slouží pro přijetí zboží na sklad a vystavuje se ve skladu příjemce obvykle na základě dodacího listu
• SKLADNÍ KARTA : slouží k evidenci pohybu materiálu, zjištění stavu zásob na skladě a sledujeme na ní konečný zůstatek zásob ke každému dni
• VÝDEJKA : slouží k výdeji materiálu do výroby
• PŘEVODKA : převod ze skladu do skladu
UPOMÍNKY, POBÍDKY, PŘÍHRADOVÉ LÍSTKY

Žádné komentáře:

Okomentovat