Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podstata hospodaření podniku

Podstata hospodaření podniku
Podniky vytvářejí výnosy (oceněné výkony), jejichž základem jsou tržby z prodeje výrobků a služeb. Kromě tržeb do výnosů patří také ostatní výnosy např. náhrada škody od pojišťovny, inventurní přebytky. Z výnosu podniky uhrazují své náklady mzdové, materiálové náklady a ostatní. Rozdíl mezi výnosy a náklady je hospodářský výsledek (zisk, ztráta). Právnické podnikatelské osoby, odvádějí ze zisku asi 31% do státního rozpočtu formou daně z příjmů právnických osob.

Státní neziskové organizace
- různé státní i nestátní právnické osoby, jejichž posláním je uspokojovat potřeby lidí s pomocí státu nebo nepodnikatelské sféry.
- organizace:
a) rozpočtové: jsou státem zřizovány zejména k zajišťování služeb. Na státní rozpočet jsou napojeny věcmi příjmy a výdaji.
b) příspěvkové: jsou zřizovány státem zejména v oblasti kultury. Na státní rozpočet jsou napojeny příspěvkem.

Žádné komentáře:

Okomentovat