Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)

Charakteristické znaky podnikatele (fyzické i práv. osoby)
- je právní subjekt
- provozuje svou činnost samostatně
- vymezuje si předmět podnikání
- nese podnikatelské riziko
- hospodaří s majetkem
- podniká na vlastní účet a vede účetnictví

Podnikatel – právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou činnost svým jménem a na vlastní účet.
Podnik – soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo mají sloužit k provozování podniku.
Obchodní jméno (firma) podniku:
a) fyzické osoby: Josef Staněk, pekařství; Jiří Marek, syn
b) právnické osoby: Tipa, s. r. o. Třebíč; Strojimport, a. s.Praha

Žádné komentáře:

Okomentovat