Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vznik a založení podniku:

Vznik a založení podniku:

ZALOŽENÍ:
1fáze: založení společnosti (společníci sepíší smlouvu) – společenská smlouva (u s.r.o.), zakladatelská smlouva (u a.s.), nakladatelská smlouva (u sro i as, když je 1 společník)
2fáze: vznik společnosti (den, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku nebo do živnostenského rejstříku)

ZÁNIK:
- zrušení právní subjektivity (vymazání z obchodního rejstříku
Důvody -
• bankrot,
• úmrtí podnikatele,
• změna právní formy podnikání,
• splynutí s jiným podnikem - fůze,
• splnění cíle,
• vlastním rozhodnutím
• rozhodne o tom živnostenský úřad, když se nedodrží podmínky stanovené zákonem
• pokud do 5 let od vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny nezačne podnikat

Žádné komentáře:

Okomentovat