Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Koordinační funkce

Koordinační funkce
Oddělení marketingu jako článek a prostředek komunikace mezi firmou a jejími zákazníky, sleduje trh, analyzuje jej a hledá pro podnik nové šance, jak uspět. Ostatní oddělení firmy nemají možnost komunikace s trhem, své aktivity vyvíjejí pouze uvnitř podniku.
Průzkum spotřebitelské poptávky
Činitelé určující poptávku
- užitečnost a kvalita výrobku
- cena výrobku
- cena zastupitelných a doplňujících výrobků
- příjmy (mzdy a platy) kupujících
- záliby kupujících
- velikost a kvalita reklamy
- u mnohých výrobků móda

změna prodávaného množství v %
Cenová pružnost (ELASTICITA) poptávky = -----------------------------------------
změny ceny v %

Druhy: 1) cenově neelastická <> 1
3) jednotkově elastická = 1

změna požadovaného (prodávaného) množství v %
Důchodová pružnost poptávky = --------------------------------------------------------------
změna v důchodech v %

Žádné komentáře:

Okomentovat