Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Reklama

Reklama
Placená nepřímá forma propagace. Její šíření je uskutečňováno nejrůznějšími formami (na bilbordech, v televizi, na internetu, v rádiu, na etiketách, samolepkách, …).
Zásady reklamy: - pravdivost: některé reklamy uvádějí zákazníky v omyl (klamavá reklama), je v rozporu s právními normami
- věcnost, působivost
- efektivnost: tato otázka je spojena s optimální délkou reklamy, s výběrem reklamního prostředku a s časem provádění reklamy
Předmět reklamy: - výrobek: tato reklama poskytuje konkrétnější a úplnější informace a především je zaměřena na nové výrobky nebo na výrobky s novými technickými parametry
- reklama firmy: někdy bývá efektivnější než pouhá reklama výrobku. Jestliže ovlivníme vědomí zákazníka, že naše firma je vynikající, potom zákazník hledá výrobky naší firmy.
- smíšená reklama: je kombinací výrobku a reklamy firmy

Žádné komentáře:

Okomentovat