Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Oceňování zásob

Oceňování zásob
a) PC – cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – touto cenou se oceňují nakupované zásoby
b) Vlastními náklady – oceňujeme vl. vyrobené zásoby
c) Reprodukční pořizovací cenou – v případě, že nějaké zásoby dostaneme
Oceňování zásob při výdeji do spotřeby
- vážený aritmetický průměr periodický (průměr se počítá za určitou periodu, většinou měsíc)
- vážený aritmetický průměr proměnlivý (počítá se průměrná cena po každé dodávce)
- FIFO
Ukazatelé rozboru zásob
1) počet obrátek =
spotřeba za dané období
= -------------------------------
průměrná zásoba
Vyjadřuje kolikrát se zásoba mat. obrátí ve spotřebě ve sledovaném období.
2) doba obratu =
počet dnů za období
= --------------------------
počet obrátek
Vyjadřuje čas potřebný k přeměně zásob.
3) ukazatel vázanosti zásob =
objem výroby nebo prodeje
= -----------------------------------
průměrná zásoba
Vyjadřuje množství produkce připadající na 1 korunu vázanou v zásobách.

Žádné komentáře:

Okomentovat