Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Průzkum trhu, Marketingový mix

Průzkum trhu
1. „od stolu“ – dělá se na základě šetření statistického úřadu, který poskytuje informace, státní kontrolní ústav, banky, hospodářská komora, vnitřní doklady.
2. „v terénu“ – zaměřuje se na zákazníky, zboží, konkurenci.
Komunikativní a informační funkce
Svou funkci komunikativní a informační ve styku se zákazníky podnik plní tak, že informuje prostřednictvím nástrojů propagace (reklama, publicita, podpora prodeje) o výrobku a jeho vlastnostech, službách s prodejem spojených (servis, zaškolení) a jeho fyzické distribuci (doprava).

Marketingový mix
Představuje kombinaci čtyř prvků marketingu : 4 P
- product (výrobek)
- place (cesty prodeje)
- price (cena)
- promotion (stimulování prodeje) – reklama, podpora prodeje mezi podniky a spotřebiteli, publicita, osobní prodej

Žádné komentáře:

Okomentovat