Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pracovně – právně způsobilá osoba:

Pracovně – právně způsobilá osoba:
a) způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva
b) způsobilost vlastním jménem přejímat tyto povinnosti a práva
(Vzniká dosažením věku 15 let, u žáků pomocných škol dosažením věku 14 let).
K uzavření prac. smlouvy s mladistvím, který nemá ještě 18 let, je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce.

Zaměstnanec, který ještě nedosáhl 18 let – nesmí uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti.

Do zaměstnání může být přijat i zaměstnanec, kterého soud zbavil způsobilosti k právním úkonům, případně omezil pro duševní chorobu.
V jednáních o jejich pracovních vztazích je zastupuje opatrovník, kterého stanoví soud.

zaměstnanec se zavazuje, že:
- bude řádně pracovat
- bude dodržovat pracovní podmínky
- může to být kdokoliv nad 15 let

zaměstnavatel se zavazuje, že:
- nabídne zaměstnanci práci
- za práci mu zaplatí
- poskytne mu pracovní podmínky
- bude za něj odvádět SP a ZP
- mohou to být PO, FO – nad 18 let

Žádné komentáře:

Okomentovat