Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ukazatele rentability

– jako ukazatel výstupu používá zisk. Poměřován je s náklady nebo s vynaloženým kapitálem
rentabilita nákladů (RN)= zisk/náklady; rentabilita výnosů (RV)=zisk/výn
platí: UHN+RV=1;;; rentabilita obratu = zisk/obrat
ukazatele rentability (výnosnosti) kapitálu:
rentabilita celkového kapitálu = zisk/celk. kap.; rent. vl.kap=zisk/vl.kap.
tomu odpovídá ROA (výnosnost aktiv – return on assets), resp ROE (výnosnost vl.jm-equity).

5. Kapitola: Cíle podniku a jeho funkce
primární cíl podniku
zisk
výnosnost vlastního jmění (ROE)
výnosnost investic (ROI)
shareholder value
současná hodnota podniku
zájmové skupiny (stakeholders)
corporate governance
ekonomická přidaná hodnota (EVA)
tržní přidaná hodnota (MVA)
dílčí cíle
podřazené cíle
mezicíle
MBO – management podle cílů
funkce podniku

Žádné komentáře:

Okomentovat