Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6. Kapitola: Typologie podniků

typologie – obecná charakteristika podniků zahrnuje velké množství jednotek, které se vzájemně liší, ale lze z nich po zachycení společných znaků vytvořit skupiny – typy. Podniky určitého typu mají stejné základní charakteristiky, jimiž se liší od podniků jiného typu – toto třídění na typy nazýváme typologie. Třídící znaky: právní forma vlastnictví… (Samuelson, Begg – podniky jednotlivce, podniky ve vlastnictví společenství, společnosti, družstva, státní podniky), podobné členění nalezneme i u nás.

právní forma vlastnictví – viz jednotlivé typy (podnik jednotlivce – živnost, osob. společnosti, kapitálové společnosti, družstva, státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, příspěvkové organizace, občanská sdružení, nadace (liší se navzájem díky rozdílnému způsobu ručení za závazky, jednoduchosti založení podniku, možnosti přístupu k velkému kapitálu, účelu založení apod.)

podnik jednotlivce – je vlastněn jednou osobou, výh: k založení stačí i menší kapitál, regulace ze strany státu je minimální. nevýh: obtížný přístup ke kapitálu, neomezené ručení za dluhy společnosti, omezená délka životnosti firmy(délkou života majitele). Forma živnosti – pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyz. nebo práv. os.;podmínky pro provoz živnosti (18 let, způsob. k práv. úkonům, bezúhonný, odborně způsobilý k vykonávání živnosti).

ohlašovací řemeslné obchodní
živnost vázané výrobní
koncesované volné poskytující služby


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat