Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Faktory mezinárodního pohybu kapitálu.

Faktory mezinárodního pohybu kapitálu.
změny závazků a pohledávek rezidentů ve vztahu k zahraničí. Jde o přesuny peněž. fondů (hotovosti, bank. depozit) nebo cen. pap. (akc., oblig.), o poskytování či splácení úvěrů (fin., zbož.) apod. mezi subjekty různých nár. ekonomik. Tento pohyb je vyvolán: platbami za dodávky statků, výr. faktorů, intervence centr. banky, transf. plateb; dále držbou fin. aktiv za účelem jejich zhodnocení(převažující část).
Mezinárodní pohyb zhodnocujících se fin. aktiv je podmíněn:
1) rozdílnou očekávanou výnosností v růz nár. ekonomikách, důležitý je zde vývoj cen. hladiny.
2) likviditou daného aktiva, tj. možností přeměnit toto aktivum v jiné aktivum (finanční nebo věcné).
3) rizikem daného aktiva (zohledněným rizikovou prémií): je třeba zohlednit míru spolehlivosti naplnění daných očekávání(kolísání cen cen.pap,měn.kurzů,nedobyt.pohledávky
Krátkodobý kapitál (hot money), do jednoho roku, bank.depozita, )věry, cen.pap s krátkou dobou splatnosti – využívají krátkodobé změny úr. sazby apod. (spekulační nebo arbitrážní obchody.
Dlouhodobý kapitál- dlouh.úvěry, nákupy velkých balíků akcií (k ovládnutí podniku) – přímé zahr. inv., orientuje se dle výnosnosti, rizikovosti ale i překážek v mezinár. obch. – cla, kvóty.

Žádné komentáře:

Okomentovat