Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Formy a funkce peněz.

Formy a funkce peněz.
funkce: všeobecně přijímaný prostředek směny (nahrazuje těžkopádnou barterovou směnu – zboží za zboží)- není to pouze směna peněz za zboží i služby, ale také placení daní, peněžní dary či alimenty, kde neexistuje protihodnota nebo je skryta.
díky funkci zprostředkovatele směny mohou peníze plnit další funkce, jako:
zúčtovací jednotka – peníze vyjadřují cenu statků – aktiv, a činí je tak navzájem srovnatelnými. Další funkcí peněz je uchování hodnoty – peníze jsou aktivem, jednou z forem bohatství – tvoří kupní sílu – subjekty za ně mohou koupit statky.
Bankovní systém a tvorba peněz. Podmínky: fyzická stabilita, možnost vysoké koncentrace kupní síly, dělitelnost, přenosnost či převoditelnost, ochrana před napodobením.

formy:
zbožové (komoditní) peníze – dobytek, plátno, kožešiny, kovy, nakonec převážilo zlato a stříbro.
postupně byly nahrazovány papírovými penězi: bankovky – speciální dlužní úpisy bank vydávané proti zástavě zlata. (byly zlatem kryty – za zlato vyměnitelné, později jen částečně), státovky – nebyly kryty zlatem – vydával panovník pro krytí mimořádných výdajů, dnes téměř vymizely.
Zlatý standart – měny různých států měly zlatý obsah – kurzy byly stabilní (konec ve 30.letech) – dolar v 70. letech.
Dnes jsou peníze nekryty – peníze s nuceným oběhem – jsou přijímány, protože jsou zákonem předepsaným platidlem. )
Peníze jsou nejen hotovostní (bankovky a mince), ale i depozitní (účetní, bankovní či žirové) – nemají fyz. podobu – bezhotovostní převody na účtech.
depozita – na požádání, termínované vklady
Peněž. zásoba – množství peněz v ekonomice – agregáty M0-L (od nejlikvidnějších po nejméně likvidní); likvidita – schopnost rychle se přeměnit na jiná aktiva.

Žádné komentáře:

Okomentovat