Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.

Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky.
keynesiánská polit.:
reaguje na vysokou cyklic. nezaměstnanost (cíl snížení nezam) nebo přehřátí konjunktury (sníž. míry inflace)
má dva stupně: změna rovnováhy na peněž. trhu>>změna agr. popt.
změna agr. popt.>>změna zaměstnanosti, produktu, cen. hladiny
je uskutečňována jako aktivistická politika „jemného dolaďování“ ekonomiky – centr. banka má volné ruce a aktivně reaguje na vývoj ekon.
Transmisní mechanismus (3 kroky – nepřímý vztah pen. zásoby a AD)
1) centr. banka mění svými nástroji nabídku peněz (expanz.,restrik.)
- v důsledku změny MS se mění úroková sazba (velikost změny je závislá na tom, jak citlivá bude poptávka po penězích na úrokovou sazbu (keynes. předpokl. relativně vysokou citliv.), změní se také transakční rychlost oběhu peněz. Měn. expanze při vys. citlivosti povede jen k malému poklesu úr. sazby. Při níz. citlivosti bude pokles úr.s. výrazný.
2) Na změnu úr. saz. reagují výdaje, které jsou na úr. s. citlivé, a to I, případně i G, C a příp. také NX. Účinnost změny úrok. sazby je závislá na citlivosti inv. výdajů na úrok. sazbu (sklon křivky popt. po inv) vys. citlivost výrazná změna celk. výdajů.
3) Změna těchto výdajů znamená posun křivky AD (poptávkový šok).
nepružnost nom. mzd. sazeb směrem dolů blokuje ustálení mezd na rovnováž. úrovni. Křivka AD protíná křivku SRAS (vodorovnou nebo jen mírně skloněnou). Jde o expanzivní politiku v době recese, kdy je produkt pod svou potenc. úrovní. Zvýšení AD tedy znamená jen malý růst cen. hladiny při značném zvýš. produktu. Kdyby k exp. polit. docházelo při potenc. produktu, vzrostl by produkt jen málo a cen. hl. by se prudce zvýšila. (inflace taž. poptávkou, přizpůsobení očekáv. inflace).

Žádné komentáře:

Okomentovat