Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Řemeslné

– vyučení v oboru a praxe (zámečnictví, opravy motor. vozidel, řeznictví, hostinská činnost…)
vázané – odborná způsobilost stanovena pro každou činnost samostatně (výroba, montáž, opravy tlakových, plynových zařízení, revize elektrických zařízení apod. – vyžad. získání průkazu způsobilosti

volné – odborná způsobilost není stanovena
koncesované – jen na základě povolení (koncese) udělovaného živnost. úřadem (mít urč. vzdělání, speciální kurzy apod) (výroba zbraní a střeliva, provoz střelnic, hubení škodlivých živočichů, taxislužba, pohřební služba, soukr. detektiv…)

podnikatel může operativně reagovat a provádět změny – je svým pánem, je spjat s podnikem – ručení celým svým majetkem(snaží se hospodařit co nejlépe), ale pokud jde o získávání kapitálu, není to dobré; podnik jednotlivce se může při splnění určitých podm. změnit ve společnost.

společnosti – tvořeny dvěma nebo více osobami, ty se dělí o zisky a ztráty společně a nerozdílně (osobní společnosti), neomezeně ručí za závazky. Do určité míry překonávají kapitálovou nedostatečnost, omezenost kvalifikační – každý společník může být odborník na něco jiného; v ČR se vyskytují 2 formy: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. (v. o. s. – práv. osoba, musí mít v názvu práv. formu, 2 nebo více společníků, zapisuje se do obch. rejstříku, vklady společníků se stanou jejím majektem, ručení neomez. celým svým majetkem, statut. org. – každý ze společníků,pokud se nedohodli jinak.),(k. s. – práv. os, musí mít v názvu práv. formu, 2 nebo více společníků (alespoň jeden komplementář – ručí celým maj., a 1 komanditista – ručí jen do výše svého vkladu; komplementáři řídí firmu, komanditisté vkládají kapitál a mají právo kontroly, zisk se dělí podle ujednání ve společenské smlouvy, zapisuje se do obch. rejstř.)


Článek podporuje:
plastové ohebné hadice pro chladící kapaliny

Žádné komentáře:

Okomentovat