Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přidaná hodnota.Disponibilní důchod.Finální statky.

Přidaná hodnota.
Přidaná hodnota je tvořena výstupy všech výrobců ve všech odvětvích, zmenšenou o hodnotu spotřebovaných a zpracovaných meziproduktů. (jen to co určitý výrobce přidal) Pro zjištění HDP sčítáme jen tyto přidané hodnoty (bez hodnoty meziproduktů), protože kdybychom sečetli veškeré výstupy všech výrobců, byly by tam některé produkty započítány vícekrát a částka celkového produktu by tak byla několikanásobně vyšší. Stejný výsledek jako součet přidaných hodnot získáme také, pokud sečteme jen finální produkci spotřebních, investičních a exportovaných statků. (finální=konečná, už není dále opracováván)

Disponibilní důchod.
HNP – znehodnocení kapitálu (=ČNP) – daně ze zisků podniků, SP, ZP, nepřímé daně zmenšené o subvence – zadržené zisky podniků – úroky získané vládou + úroky hrazené domácnostmi podnikovému sektoru + úroky domácích sektorů získ. od vlády + transferové důchody = osobní důchod
(osobní) disponibilní důchod = osobní důchod – osobní daně (daně z příj.,majetkové placené domácnostmi); je to důchod, který mají domácnosti k dispozici
YD je použit na C (spotřebu) a na S (úspory)

Finální statky.
konečná produkce – již není dále upravována, buď je beze změny prodána spotřebiteli, dána do výroby (materiál, suroviny), nebo vyvezena.

Žádné komentáře:

Okomentovat