Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Změny ve vzájemných vztazích uvnitř světového centra na konci 20.st.

V 60.-80. letech XX.století se Japonsku a EU dařilo přibližovat ekonomické úrovni USA, v řadě odvětví ztratily USA prvenství v oblasti produkce i vědeckotechnického rozvoje. Avšak v 90.letech XX.století nastal zlom tohoto vývojového trendu. USA se začaly svým konkurentům vzdalovat. Na tento vývoj mělo vliv několik zásadních faktorů. Jednalo se především o :
 Nástup nových technologií
 Růst produktivity práce
 Finanční globalizace

Finanční globalizace vedla :
 Ke změnám kapitálových toků. USA se z hlavního vývozce staly významným příjemcem kapitálu, přičemž si zachovávají postavení největšího exportéra
 K fluktuaci měnových kurzů, která má vliv na rozhodování firem o alokaci výroby
 Investice do zemí s levnou pracovní silou vedou ke zpětným importům, což zhoršuje obchodní bilanci země.
 Snaze přitáhnout PZI je výrazným motivem pro vznik regionálních ekonomických integrací

EU spatřovala možnost dosáhnout obdobných výsledků jako USA jednak v dokončení EMU, která by měla znamenat značnou úsporu transakčních nákladů, které by měly vykompenzovat ztrát z vysokých výdajů firem spojených se sociální politikou. Rovněž se chystají kroky směrem ke zpružnění trhu práce.

Situace Japonska je mnohem komplikovanější. Stojí před vyřešením některých neřešených problémů v oblasti bankovnictví, ochrany trhů a změn přístupů v hospodářské politice.

Žádné komentáře:

Okomentovat