Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomická síla těchto center ...

Ekonomická síla těchto center světové ekonomiky vede k tomu, že se kolem nich seskupují další země, pro něž je velký vnitřní trh těchto center významným odbytištěm výrobků a opačně. Vytváří se tak postupně širší makroregion světové ekonomiky.

Postavení USA ve světové ekonomice

Počet obyvatel při dané ekonomické úrovni představuje vnitřní trh mimořádné kupní síly, který je současně největším světovým trhem, který určuje ceny řady produktů.

Pro USA je dále typický značný stupeň palivové a surovinové soběstačnosti. Vedle toho představují USA technologickou mocnost a konečně představují i vojenskou mocnost nejvyššího řádu.

Zahraniční obchod je převážně zaměřen na partnery v rámci NAFTA a EU, s Japonskem

USA získaly své hegemonní postavení po 2.světové válce a postupně od počátku 60-80. let je ztrácely, což se projevilo mimo jiné ústupem z pozic v celé řadě odvětví ekonomiky a zejména párem dolarového standardu.

Žádné komentáře:

Okomentovat