Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

V současné době lze ve světové ekonomice ...

V současné době lze ve světové ekonomice zaznamenat celou řadu pokusů o regionální ekonomickou integraci. Výčet těch nejdůležitějších je patrný z následujícího přehledu :
1) Evropská unie, založená v roce 1957 jako EHS má v současnosti charakter hospodářské a měnové unie
2) ESVO, založené v roce 1960, má charakter pásma volného obchodu a jejími členy zůstaly Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
3) NAFTA, založené v roce 1960, má charakter pásma volného obchodu a jejími členy jsou USA, Kanada a Mexiko
4) MERCOSUR, založeno v roce 1991, má charakter celní unie a tvoří ji Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay
5) ASEAN/AFTA, založeno v roce 1967 jako politicko-ekonomické seskupení, které se přeměnilo v zónu volného obchodu
6) CEFTA, založená v roce 1993, zanikla v roce 2004, měla charakter pásma volného obchodu a jejími členy byly ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko
Nadnárodní společnosti
- vznikají v důsledku pronikání domácích koncernů do zahraničí.
Jako nadnárodní společnost lze označit takovou firmu, která převážnou část své produkce vyrábí v zahraničí.

Žádné komentáře:

Okomentovat