Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Uplatnění cel může být ještě různě ...

Uplatnění cel může být ještě různě modifikováno jejich selektivním zaměřením. Tak lze hovořit o clech preferenčních, kdy se uplatňují nižší celní sazby na daný výrobek pro vybrané dovozce. Dalším typem cla jsou cla kompenzační při vývozu, která snižují negativní dopady vysokých cel dovážených polotovarů pro dále vyváženou domácí produkci. Rovněž lze uplatňovat cla antidumpingová, která odstraňují výhody poskytnuté vývozci vyvážejících zemí. Konečně lze hovořit i o clech retorzních, která znamenají odvetné zvýšení cel na dováženou produkci z určité země. Vzájemné zvyšování cel mezi dvěma zeměmi pak může nabýt charakteru celní války.

Světová obchodní organizace

Vysoká úroveň cel z let mezi světovými válkami a poválečné potíže s dosažením ekonomického rozvoje vedla ke snahám uvolnit vzájemný obchod mezi zeměmi. Výrazem těchto snad bylo uzavření “Všeobecné dohody o clech a obchodu” – GATT. Jednalo se o mnohostrannou obchodní dohodu, obsahující soustavu pravidel, jimiž se mají smluvní strany řídit při úpravě a provádění zahraničně obchodních styků.

Všeobecná dohoda obsahuje tyto hlavní body obchodní politiky :
 Zásada nediskriminace ve vzájemném obchodě
 Ochrana domácího průmyslu pouze prostřednictvím cel
 Konzultace k odstranění sporných případů smírnou cestou
 Jednání o snížení celních a jiných překážek obchodu

Žádné komentáře:

Okomentovat