Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Devizový kurz

Devizový kurz je cena určité národní měnové jednotky vyjádřená v jiné národní měnové jednotce.

Výchozí výši devizového (měnového) kurzu stanovuje emisní banka jako nominální kurz respektive jako paritu měny, což je úředně stanovený poměr dvou měnových jednotek.

Devizový kurz je výsledkem střetání nabídky a poptávky po dané měně na devizovém trhu. Devizový kurz kolísá kolem měnové parity.

Při sledování vývoje ER rozlišujeme přímý kurzovní záznam, kdy je kurz vyjádřen jako určité množství jednotek domácí měny za jednotku měny zahraniční (x Kč za 1 USD) a nepřímý kurzovní záznam, kdy je vyjádřen jako určité množství zahraničních jednotek za jednotku domácí měny (x USD za 1 Kč)

Vedle krátkodobého kolísání kurzu existují jeho trvalejší změny. Změny kurzu mohou mít charakter :
 Depreciace (znehodnocení, oslabení), dochází k poklesu kurzu
 Apreciace (zhodnocení, posílení), kdy dochází k vzestupu kurzu.
 Devalvace – snížení úředně stanoveného poměru dvou měn
 Revalvace – zvýšení úředně stanoveného poměru dvou měn

Žádné komentáře:

Okomentovat