Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přímé investice realizované výstavbou ...

Přímé investice realizované výstavbou nového podniku představují starší formu mezinárodního pohybu kapitálu.

Nepřímé investice jsou naopak přímo spojeny se vznikem mezinárodního kapitálového trhu.

Hlavními vývozci a dovozci přímých investic jsou HVZ.

Organizace kapitálového trhu

Historicky se mezinárodní kapitálový trh vyvinul z národních kapitálových trhů. Jejich vznik je spojen s rychlým rozšířením investic do cenných papírů podniků zejména akcií a obligací.

Institucionálně je mezinárodní kapitálový trh tvořen soukromými podniky a veřejnými organizacemi a dale bankami, nefinančními organizacemi, kteří představují buď emitenty cenných papírů nebo investory a burzami, finančními zprostředkovateli a mezinárodními finančními organizacemi, které kapitálový trh organizují nebo na něj dohlíží

Žádné komentáře:

Okomentovat