Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Platební bilance se vede ve standardním ...

Platební bilance se vede ve standardním podvojném účetnictví, v němž každá mezinárodní transakce vyúsťuje v debe a kredit stejné velikosti.

Členské země MMF sestavují své platební bilance podle schváleného schématu. Má tyto základní části :
a) Běžný účet (zboží, služby a jednostranné převody), která se člení na :
b) Kapitálový účet
c) Finanční účet
d) Chyby a omyly, kurzové rozdíly
e) Příděl zvláštních práv čerpání
f) Rezervy a příslušné položky

Jedním z hlavních problémů ekonomiky je problém vnější rovnováhy. Její udržení patří ke čtyřem základním cílům hospodářské politiky.

Pro udržení vnější rovnováhy jsou důležité vztahy mezi běžným a finančním účtem bilance.

Zdrojem vnější nerovnováhy je vnitřní nerovnováha (např. schodek státního rozpočtu)

Žádné komentáře:

Okomentovat