Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Lidské zdroje.

Lidské zdroje. Východiskem v této oblasti je snaha vlád dostat pod kontrolu populační vývoj a zdravotní stav obyvatelstva. K tomu vede nejen osvěta, ale především budování zdravotnických zařízení, všeobecný rozvoj hygienických sítí..Dále je nutné snížit negramotnost, poskytovat odbornou průpravu mládeži, podporu řemeslům, zemědělství a místnímu obchodu.

Přírodní zdroje. Výchozím předpokladem ekonomického rozvoje je dostatek půdy a její odpovídající využití. Nerostných surovin mají mnohé RZ velké bohatství. Zde se země neobejdou bez zahraničních investic a know-how.
Tvorba kapitálu. Základním problémem rozvoje RZ je dostatečná tvorba kapitálu, čili odkládání spotřeby formou úspor ve prospěch akumulace kapitálu. Problémem RZ je, že velikost jejich produktu se nachází na minimální existenční úrovni.
Jedinou možností, jak získat potřebné zdroje je jejich příliv kapitálu ze zahraničí ať už formou získání úvěrů nebo přímých investic (PZI)

Technologické změny a inovace. Výhoda chudých zemí spočívá v tom, že nemusí vynakládat náklady na výzkum a vývoj, že mohou kopírovat výrobky vyspělých zemí a využívat pokrokových technologií. Země se nemůže rozvíjet bez skupin vlastníků a manažerů schopných podstoupit rizika, zakládat nové závody a přejímat nové technologie.

Žádné komentáře:

Okomentovat