Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Problém světové zadluženosti není ...

Problém světové zadluženosti není dán jen počtem zadlužených zemí a výší dluhu a tedy celkovou velikostí dluhu a možností jeho splácení, ale na druhé straně i možnostmi úvěry poskytovat. Nedostatek zdrojů omezuje možnosti růstu a nízký růst omezuje možnosti splácení starých dluhů. Dochází tak ke vzniku začarovaného kruhu.

31. Mezinárodní měnové vztahy

Mezinárodní měnová soustava

Způsob placení je dán měnovou soustavou, tj.formou organizace peněžního oběhu, používanou v dané době. Ta zahrnuje především :

 Formu používaných peněz
 Způsob stanovení devizových kurzů
 Metody řízení devizových kurzů
 Formy a subjekty platebního styku a peněžních trhů

Žádné komentáře:

Okomentovat