Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

32. Centra světové ekonomiky

Vymezení center světové ekonomiky

Pojem centrum světové ekonomiky zahrnuje skupinu hospodářsky vyspělých zemí nositelů inovací a vědeckotechnického pokroku, v nichž je soustředěna podstatná část ekonomického potenciálu světa.

Za světové centrum budeme v užším pojetí považovat hospodářsky vyspělou zemi, nebo integrační seskupení typu, kolem níž jsou, díky těsným ekonomickým vztahům, seskupeny další země.

Vývoj světového hospodářství po druhé světové válce vedl k postupnému zformování tří rozhodujících center a to : Spojených států, Japonska a Evropské unie (tato tři centra se někdy označují jako triáda). EU však představuje jistou výjimku. Není státem, ale ekonomickou integrací avšak integrací nejvyššího typu tj. hospodářskou a měnovou unií, která vůči ostatním zemím vystupuje s jednotnou obchodní politikou a do značné míry i jednotnou měnovou politikou.

Centrem největším co do počtu obyvatel je EU. Má však nejnižší úroveň tvorby hrubého národního produktu na obyvatele, ve srovnání s USA i Japonskem.

Žádné komentáře:

Okomentovat