Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Afrika

Přes značné nerostné bohatství je pro Afriku typický pomalý ekonomický růst spojený s trvalým populačním tlakem, které se nedaří tlumit. Trvalým jevem je potravinový deficit, politická nestabilita a katastrofální ekologická situace.
Zásadním problémem rozvoje Afriky je nedostatek inovačního potenciálu. Chybí domácí inteligence a podnikatelská vrstva obyvatel.

Nově rozvinuté země Latinské Ameriky

Zvláštní skupinu rozvojových zemí představují nově industrializované země (NIZ) mezi něž se řadí jednak tzv asijští tygři jako Taiwan, Jižní Korea, Singapur a dále země Jižní Ameriky a sice Brazílie, Argentina, Chile a Mexiko. Tyto země představují příklad pro RZ, neboť ukazují na možnost a cestu rozvoje těchto zemí.

Argentina

Jedná se o zemědělskoprůmyslovou zemi, která však v řadě odvětví dosahuje úrovně HVZ. Její rozvoj byl doprovázen vysokou inflací a zadlužeností, jako důsledku populistické politiky vlád a chybné strategie investování, která byla zaměřena na substituci dovozu, zejména z USA

Žádné komentáře:

Okomentovat