Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Životní cyklus výrobku má čtyři fáze:

1. uvedení
2. růst
3. zralost
4. úpadek (útlum)
Zboží – jsou statky a služby určené k prodeji. Je to produkt určený pro trh. Firma ho nakupuje, aby ho dále v nezměněném stavu nebo s drobnými úpravami (obaly) prodala.

REPRODUKČNÍ CYKLUS V EKONOMICE
Reprodukce je neustálé opakování hospodářského cyklu.
Může být:
1. prostá – hospodářský proces se opakuje pořád ve stejném rozsahu
2. rozšířená – hosp. činnosti jsou v následujícím období zvětšeny (proti min.)
3. zúžená – v následujícím období dochází k poklesu ekonom. ukazatelů
TYPY EKONOMIKY
1, zvyková – je založena na tradičních hodnotách
2, příkazová – vláda rozhoduje plně o výrobě i rozhodování
3, tržní – působí podle zákonů nabídky, poptávky a ceny
4, smíšená – působí nabídka, poptávka, min. úlohu má i stát
Nejčastějším typem je smíšená ekonomika.

Žádné komentáře:

Okomentovat