Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

POJEM A ZÁKLADNÍ DRUHY PS

Platební styk je styk mezi plátci a příjemci peněz. Plátci peněžní prostředky příjemcům předávají nebo převádějí, příjemci je inkasují. Platební styk patří k neutrálním operacím bank. Za většinu služeb souvisejících s PS platí klienti bance poplatky.
Rozlišujeme platební styk:
 hotovostní – uskutečňuje se předáním platných hotových peněz
 bezhotovostní – uskutečňuje se převodem peněz mezi účty klientů u bank
 kombinovaný – z části hotovostní, z části bezhotovostní

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK (HPS)
HPS je nejrozšířenější:
 v maloobchodě
 v provozovnách služeb, dopravních prostředcích, telefonních automatech
 v podnicích, které vyplácejí zaměstnancům mzdy, cestovné apod.
 na poštovních úřadech, kde se uskutečňuje kombinovaný platební styk
Výhodou HPS
 okamžité zaplacení, kdy nevzniká pohledávka vůči plátci.

Žádné komentáře:

Okomentovat